Artikel

Hokkaido no Nimono & Natto

Vom 09.09. – 16.09.17 gibt es Hokkaido no nimono – In Kombu-Dashi, Sojasauce, Sake, Zucker und Salz eingekochter Hokkaidokürbis, Natto so lange der Vorrat reicht.

Hokkaido no nimono

Hokkaido no nimono


Natto

Natto